تبلیغات
ورزشكاران پینگ پنگ شهرستان آباده - نوستالوژی

نوستالوژی

سه شنبه 29 فروردین 1396 09:55 ق.ظ

نویسنده : سمیه مبلغی
از راست به چپ:
آقایان اطمینان
مسعود نعمت اللهی
مسعود سلیمی
مهدی صادقی
سعید یزدانبخش
مصطفی محمد پور
هوایی
هادی بهشتی
عسكریان
امین یزدانبخش
علیقلی
سازگار
آرش دواهی
سلیمی
مجید یزدانبخشدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 29 فروردین 1396 10:01 ق.ظ